Publicacións en Revistas Literarias
Obra publicada
Análises Literarios & Reviews
Performances, Podcast e Entrevistas
 

Publications in English-language literary magazines

Uncle Filipe. Translated and Introduced by Jacob Rogers. Copper Nickel, Nº 29, Fall 2019.
University of Denver (Colorado/USA)
Spotlight: Routines in Cell 43. Lunch Ticket, Antioch University. Los Angeles (USA).
Abril 2019 (Tradución de "Rutinas na cela 43" por Jacob Rogers)
Metromanía. PRISM International, University of British Columbia, Vancouver (Canada).
Issue 56: 1. Fall 2017. Tradución de "Metromanía" por Jacob Rogers.
Orange dream. Your impossible voice. San Francisco (California) Issue 15. Fall 2017.
Tradución de "Soño Laranxa" por Jacob Rogers
Beatiful borders/ Mooi grenzen/ Belle frontières. Texto trilingüe Inglés/ Neerlandés/ Francés,
asinado polo Brussel Dichterollectief (X Queipo, L Wouters, Manza, F de Crits, D Reybrouck
e P Vermeerdch). Passaporta magazine. Brussel, 2011.


Publicaciones en Revistas literarias en lengua Española

El apareamiento de los ciervos volantes.
MONOLITO. Revista de Literatura y Arte. Agosto 29. 2021
Paseando con papá. Luxemburgo, Octubre 2021 Mácula.
Casapaís. La Revista de la Literatura Iberoamericana. Diciembre, 2021
Sueño naranja. Tradución ao castelán do relato "Soño laranxa" (Os ciclos do bambú).
Revista Abril, Nº 18. Luxemburgo, Octubre 2014

María la Tremenda. Revista Abril Nº 42: 47-50. Luxemburgo, Octubre 2011
El ladrón de esperma. Tradución as castelá de "O ladrón de esperma". Revista Abril,
Nº 38. Luxemburgo, Octubre 2009


Publicações em revistas literárias em língua portuguesa

Correntes Marinhas. Revista de Cultura Literaria de Póvoa de Varzín Correntes D'Escritas.
Nº 38. Fevreiro 2011

Algumas consideraçoes sobre literatura e blogosfera. Revista Sitio, Nº 3: 8-11.
Novembro 2006, (Luis Filipe Cristovao, ed), Academico de Torres Vedras. Portugal


Publicaties in literaire tijdschriften in de Nederlandse taal

De bank van diuzend-en-een dromen. DWB literair tijdschrift, Gent (Belgie). Maart, 2017.
Tradución de "O Banco dos mil soños" por Antón Vialle e Arnoud van Adrichen

De Talen van het paradijse. Gierik & Nieuw Vlaams tijdschrift, Ekeren (Belgie). 2014.
Tradución de "As linguas do paraiso" por Jasper Vervaeke

"Echografie vaan een stadsgedicht", asinado polo Brussel Dichterollectief (X Queipo,
L Wouters, Manza, F de Crits, D Reybrouck e P Vermeersch). DWB literair tijdschrift.
Gent (Belgie). September, 2011
Publicacións en Revistas literarias en lingua Galega

Carta de Napoli: unha cidade a lévedo lento” Revista Grial, ISSN 0017-4181, Vol. 59, Nº. 230, páxs. 130-135, 2021
O amante sufí. Dorna. Expresión poética galega. Nº 44. 2021
Carta de Londres: esta vai por despedida. Revista Grial, ISSN 0017-4181, Vol. 58, Nº. 227, páxs. 104-107, 2020
A esfera fría. Dorna. Expresión poética galega, Nº 41:52-53. 2018
Unha cidade en equilibrio tenso: crónica de Kiev. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Vol 56, Nº 218:100-105. 2018
Metamorfose caracol. Dorna: expresión poética galega, ISSN 0213-3806, Nº 40:67-69. 2017
Carta de Tervuren: o banco dos mil e un soños. Grial: Revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Vol 55, Nº215:120-124. 2017
Epidemia de uniformidade. Ligeia (Revista de literatura, xornalismo e investigación). 2017. Pontevedra
Carta de Creta: Heraklion, o porto de Heracles. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Nº Extra 54, 210: 112-117. 2016
Carta de Tblisi: unha cidade medieval. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Vol 53 Nº 206:124-129. 2015
Picopatoloxía dun soño: traducir o Ulises de Joyce. A Vialle, M Alonso Seisdedos, X Queipo, E Almazán. Grial: revista galega de cultura,
ISSN 0017-4181, Nº 203: 13-17. 2014

Confesión. Dorna: expresión poética galega, ISSN 0213-3806. Nº 36: 70. 2013
Carta de Ankara: unha cidade húmida e vibrante. Grial: revista galega de cultura ISSN 0017-4181. Nº 195: 124-127. 2012
Pequena introdución de costumes. Madrygal, Revista de Estudios Galegos, 141-143. Universidad Complutense de Madrid. 2012
O Queipo, poeta oficial de Bruxelas. Uha entrevista a X Queipo por Xavier Alcalá. Galegos/ Galegos, ISSN 1889-2590 Nº 15: 28-33. 2011
Carta de Madeira: a illa descuberta polo acaso. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118. Nº 189: 130-135. 2011
Auto poética urxente. Boletín galego de literatura. ISSN 0214-9117, Nª 41-42: 127-128. 2009
A illa dos cangrexos violinistas (contos que algúns coidarán infantil e outros non tanto). Boletín galego de literatura, ISSN 0214-9117,
Nº 41-42: 128-135. 2009

Migracións e poboacións marxinais. Galegos/ Galegos, ISSN 1889-2590, Nº 6: 197-199. 2009
Carta de Berlín: Kreuzberg - O Calvario. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Nª 183: 150-153. 2009
A literatura e a paisaxe do eu. MP Jiménez Aleixandre, F Castro, X Queipo. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Nº 180: 11. 2008
Carta de Turín: cidade aberta e solidaria.
Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118, Nº 179: 144-149. 2008

O apareamento do escornabois. Revista Abril, Nº 32: 25-29. Luxemburgo, Octubre 2006 2006
A primeira cidade do novo mundo: Carta de Angra do Heroismo. Grial: revista galega de cultura,ISSN 0017-4181. Nº 172: 118-121. 2006
Auto poética do neno que escribía nos vidros embozados. Madrygal: Revista de estudios galegos, ISSN 1138-9664, Nº 9: 141-143. 2006
As moscas das illas Kerguelen. Madrygal: Revista de estudios galegos, ISSN 1138-9664, Nº 8: 163. 2005
Os vasos comunicantes. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118, Nº167: 50-53. 2005
Queremos tanto a Xela. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118, Nº 160: 9-10. 2003
Carta de Bruxelas. Bruxelles, ma belle. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118, Nº 159: 130-133. 2003
"Dos inventarios de Adán" e "Biblioteda oceánica". Dorna, expresión poética galega, Nº 27. 2001
"Luz oblícua" e "Portas pechadas dende a última guerra". Dorna, expresión poética galega, Nº 26. 2000
Dous textos sobre o canibalismo. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4181, Nº 146: 329-332. 2000
Os escritores, Plinio e os peixes", Anima+l, Subliminal, verán 2000, p. 48
Relendo a Anne Philipe. El Correo Gallego, "Correo de las Letras, Nº 25. 14 maio 2000"
Darwin e a viaxe do Beagle: Charles Darwin. Grial: revista galega de cultura, ISSN 0017-4118, Nº144: 771-778. 1999
Xavier Queipo. O Correo Galego, "Revista das Letras", Nº 321, 6 xullo 2000
De plaxios, negros e outras hipocresias. O Correo Galego "Revista das Letras", Nº 336. 19 outubro 2000
Londres e Abril (short cuts). Revista Luzes de Galicia Nº 27: 28-30. A Coruña 1996